aboutus

certyfikaty

QC profilu

ITD has been committed to quality assurance since its founding and has renewed that commitment through the use of ERP system and approval of ISO9001:2015. ITD jest zaangażowana w zapewnianie jakości od momentu jej powstania i odnowiła to zobowiązanie poprzez zastosowanie systemu ERP i zatwierdzenie ISO9001: 2015. This concept of performing operations to deliver and correct defect-free products the first time is reflected in each employee's work and attitude and in all of our operating principles. Ta koncepcja wykonywania operacji w celu dostarczenia i korekty produktów wolnych od wad znajduje odzwierciedlenie w pracy i postawie każdego pracownika oraz we wszystkich naszych zasadach operacyjnych.

System kontroli jakości obejmuje trzy sektory: IQC, IPQC i FQC, OQC wykonał wszystkie produkty ITD przed wysyłką, co znacznie minimalizuje wskaźnik awaryjności i zapewnia dostarczanie klientom produktów wysokiej jakości.

Shenzhen ITD Display Equipment Co., Ltd. kontrola jakości 0

 

Shenzhen ITD Display Equipment Co., Ltd. kontrola jakości 1Shenzhen ITD Display Equipment Co., Ltd. kontrola jakości 2

Shenzhen ITD Display Equipment Co., Ltd. kontrola jakości 3Shenzhen ITD Display Equipment Co., Ltd. kontrola jakości 4

Skontaktuj się z nami
Osoba kontaktowa : Miss. Sarah
Faks : 86-755-29192585
Pozostało znaków(20/3000)